Opublikowano: 2021-05-07

asfaltnazimno.pl

Partnerstwo
przeciw wykluczeniu społecznemu ®

Corporate Social Responsibility -
Partnership against social exclusion ®


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Klienci, którzy zaszczepili się jedną, dwoma (trzema, itd) dawkami eksperymentalnych preparatów p-ko
"Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS CoV-2) - we wszystkich mutacjach niezależnie od kraju ich pochodzenia - będą również obsługiwani.

Serdecznie zapraszamy!

*
Dear Sir or Madam,

we kindly inform you that customers who vaccinated themselves with one, two (three, etc.) doses of experimental preparations against "Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS CoV-2) - in all mutations regardless of their country of origin - will also be supported.

You're welcome!

*
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir informieren Sie freundlich, dass Kunden, die sich mit einer, zwei (drei usw.) Dosen experimenteller Präparate gegen geimpft haben "Schweres akutes respiratorisches Syndrom CoronaVirus 2 (SARS CoV-2) - bei allen Mutationen unabhängig von ihrem Herkunftsland - wird ebenfalls unterstützt.

Herzlich willkommen!

*
Уважаемые дамы и господа!

Информируем, что клиенты, вакцинированные против тяжелого острого респираторного синдрома CoronaVirus 2 (SARS CoV-2) - во всех мутациях независимо от страны происхождения одной, двумя (тремя и т. д.) дозами экспериментальных препаратов, также будут обслуживаться.

Добро пожаловать!
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.